İSTANBUL KÜTÜPHANELERİ

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması, bilgi ve belge hizmetleri alanında görev yapan kurumlara, bilimin ve eğitimin yanında kent kültürünün de vaz geçilmez temel unsurlarından olan kütüphanelere, toplumun ve bizi yönetenlerin dikkatini çekebilmek için bir takım girişimlerde bulunma fırsatı sağlamıştı.

Bu çerçevede Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Kütüphaneler Başkenti projesi kapsamında İstanbul Kütüphaneleri portalı hazırlanmıştı.

Portal ile birlikte ;

  • Bilgi toplumu oluşturulmasının asli kamusal alanları olan kütüphanelerin yaşayan çekim merkezleri olmasına öncülük etmek,
  • Toplumsal düzeyde halkı, demokratik sürecin katılımcıları olarak, bilgiyi yapıcı bir biçimde kullanabilmeleri için kütüphane kullanımına teşvik etmek ve yaşam boyu öğrenim algısını geliştirmek,
  • Canlı, dinamik, işleyişleri ve faaliyetleriyle yaşayan mekanlar olan İstanbul’un bilinen ve bilinmeyen tüm kütüphane ve bilgi merkezlerine toplumun merak ve ilgisini uyandırmak. Böylece çağımız bilgi toplumu yaşam pratiklerini uygulamaya geçirmek,
  • İstanbul kütüphaneleri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve etkin bir ağlaşmayı sağlamak,
  • Kütüphanenin bilgiye erişimdeki aracı rolünün önemini bilen ortaklarla güç birliği yaparak, çağdaş kütüphane hizmetlerinin toplum tarafından daha kolay erişilebilir bir duruma getirilmesini sağlamak,
  • Toplumsal ve kültürel yaşamı destekleyip, modern kütüphaneler perspektifini halka sunarak, bilgi toplumu anlayışının geliştirmesi ve ilerlemeye katkı sağlaması,
  • Halkın yaşam boyu öğrenmeye ilgisini uyandıracak, çağdaş düzeydeki kamusal kültür, sanat ve bilgi alanlarının varlığına dikkat çekerek, toplumun kültürel ortamlara uyumunun sağlanması amaçlanmıştı.

PEKİ KÜTÜPHANE NEDİR?

Kütüphaneler, belli bir disiplin içinde, geniş bir materyal dermesine sahip olan, bu dermeyi sunma amacı taşıyan ve her türlü bilgiyi ve belgeyi uzun süreli saklama gücüne sahip olan kurumlardır. Kütüphanelerin farklı disiplinlere odaklanmaları, farklı politikaları benimsemeleri ve farklı amaçlara hizmet etmeleri kütüphane türlerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Kütüphanecilik bilimi literatürüne göre başlıca kütüphane türleri üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, milli kütüphaneler ve özel araştırma kütüphaneleri olarak sıralanabilir.

KÜTÜPHANELERDE HER TÜRDEN KİTAP BULMAK MÜMKÜN MÜ?

Kütüphaneler, her türden kitabın bulunduğu kitap kurdu olanlar için cennet mekanlardır. Bilim kurgu romanlarından, tarih kitaplarına, hobi kitaplarından spor ve hatta bahis taktikleri kitaplarına kadar her türlü kitabı kütüphanelerde bulmak mümkün. Spor bahis meraklıları bahis taktiklerini ve güvenilir bahis sitelerini juventusera.com gibi online kaynaklardan da takip edebilirler. Fakat kütüphaneler ufuk açan ortamlarıyla ve çeşitlilikleri sayesinde kitap kurtlarının ilk tercihi oluyor.

ÜLKEMİZDEKİ VE İSTANBULDAKİ ÖNEMLİ KÜTÜPHANELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Milli Kütüphane

İzmir Milli Kütüphane

Turabibaba Kütüphanesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi

Kayseri Araştırma Kütüphanesi